TEK-072 偶像艺人 三上悠亜作品2016年02月01日

TEK-072 偶像艺人 三上悠亜作品2016年02月01日

一剂而寐矣,连服数剂,梦魂甚安,不复从前之飞越也。一剂轻,二剂而斜正矣。

以饮食之水,皆从口入,必经齿牙,不已湿而重湿乎。夫热深者厥亦深,不厥似乎热之不深矣。

今用两泻之汤,虽泻肝木,其实仍是两泻心包与肾经也。汗出而胃之津液自干,故口渴思水以救其内焚也。

或疑肾中火动,不宜重补其肾,不知肾火之动,乃肾水之衰也,水衰故火动,水旺不火静乎。痛至岁久,则眼必缩小,十年之后,必至坏目,而不可救药矣。

胆得酒之热,又得肝之火,则热更加热矣。虽助阳无非益阴,本无他害,诚恐不善受益者,借阳以作乐,故戒之如此。

此症用破颜丹,亦可外治,甚效。至食已入胃,胃原无病,胃自受也,宁肯茹而复吐乎,此所以既吐而又不尽出耳。

Leave a Reply